Aftale Vær med

Aftale mellem Kunstner og Forlaget Ida Publishing

Step 1: Du vælger 1-5 af dine værker. Pris 500 kr. pr. motiv. Det kan være et 100% motiv. Eller et udsnit. Prisen går til grafisk udarbejdelse af varianter og teknisk oprettelse i webshop. Du kan oprettes med disse 14 varianter:

Kunstkort: A5, A6, A7

Plakater: A5, A4, A3, A1, 70x100

Lærredsprint: 20x20, 40x40, 40x60, 100x100, 100x120, 150x150cm

Step 2: Indsend titel og billedfil(er) af dine værker. Vi accepterer TIFF, JPEG og SVG

Step 3: Indsend profiltekst med beskrivelse af dig + foto

Step 4: Vores grafiker klargør og tilpasser billederne, så de passer ind i vores sortiment og udarbejder miniaturebilleder til shop og trykklare filer til produktion. Og du oprettes på webshoppen indenfor få dage.

Step 5: Når dine produkter købes via www.idapublishing.shop modtager du 10% af salgsprisen, som afregnes til dig hvert kvartal.

Step 6: Du markedsføres via vores relevante kanaler.

Step 7: Du har mulighed for at købe til eget forbrug svarende til produktionsprisen. Ordre afgives på info@idapublishing.shop.

Step 8: Dine motiver kan også sendes som gratis anledningskort i A7 via e-mail og postes på Facebook + Twitter i alle anledninger.

Områder og eksklusivitet

Kunstneren overdrager ved nærværende aftales indgåelse retten til såvel kommercielt som på anden vis at benytte indsendte motiver via www.idapublishing.shop, nationalt som internationalt, herunder bl.a. retten til at producere, bruge, markedsføre og sælge produkter, hvor på motivet anvendes.

Hvis en kunde ønsker at købe et originalværk og ikke ønsker sit værk fundet på Forlaget Ida Publishings produktliste kan Kunstneren med 1 mdr. varsel op til d. 1. opsige brugsretten af det specifikke værk. Dette sker ved at skrive til info@idapublishing.shop og meddele herom.

Beregningsgrundlag

Til brug for Kunstners kontrol af salgsberegning forpligter Forlaget Ida Publishing sig til samtidig med betaling at fremsende oversigt over Kunstners omsætning i pågældende periode.

Aftalens opsigelse

Nærværende aftale er uopsigelig i 6 mdr. fra aftalens indgåelse og kan derefter opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 6 mdr. til udgangen af en måned.

Værneting og lovvalg

Såsnart billedfiler og øvrigt info modtages, accepteres denne aftale af såvel Kunstner som Forlaget Ida Publishing.

Forlaget Ida Publishing forbeholder sig retten til at afvise useriøse eller mangelfulde indsendte formularer, eller hvis kvaliteten af billedfilerne er for ringe.